Vill du leva på din kapitalavkastning?

- Intresserad av investeringar? Köp boken "Modern Security Analysis" av Martin J Whitman.
- Öppna investeringssparkonto (ISK) hos Avanza.
- Få upp till 8 procents sparränta hos Viaspar.
- Få upp till 10 procents sparränta hos 4spar.
- MittBolån jämför erbjudanden från flera banker för att du ska få den lägsta möjliga bolåneräntan till bästa möjliga villkor.
- Välj rätt kort på Kortio och få pengar tillbaka på dina inköp.

[insert_php]
if (isset($_POST[‘totaltbehov’])) {

// Put the POSTed numbers into variables so we can easily work with them
$utgiftpermanad = $_POST[‘utgiftpermanad’];
$avkastningsrtainnandecimal = $_POST[‘avkastningsrtainnandecimal’];
$manadsinv = $_POST[‘manadsinv’];
$startbelopp = $_POST[‘startbelopp’];
$manadsinvestering = $_POST[‘manadsinvestering’];

$arsinv = $manadsinvestering * 12;
$arsinvestering = $manadsinvestering * 12;
$utgperar = $utgiftpermanad * 12;
$avkastningsrta = $avkastningsrtainnandecimal / 100;
$skattranta = $avkastningsrtainnandecimal * 0.7;
$rantadecimal = $avkastningsrtainnandecimal / 100;

if (!$_POST[‘utgiftpermanad’] )
{
die(‘Du glömde att fylla i totala utgifter per månad vilket är obligatoriskt för att slutföra beräkningen. Gå tillbaka och prova igen!’);
}

if (!$_POST[‘startbelopp’] )
{
die(‘Du glömde att fylla i startkapital vilket är obligatoriskt för att slutföra beräkningen. Gå tillbaka och prova igen!’);
}

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’)

$investsparkontoskatt = 0.0042;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’)

$investsparkontoskatt = 0.0027;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$investsparkontoskatt = 0.01;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $iskskattenprocent = 0.01 and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$kapital = $utgperar * (1 + $avkastningsrta – $iskskattenprocent * $avkastningsrta – $iskskattenprocent) / ($avkastningsrta – $iskskattenprocent – $iskskattenprocent * $avkastningsrta);

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $iskskatt2016 = 0.0042 and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’)

$kapital = $utgperar * (1 + $avkastningsrta – $iskskatt2016 * $avkastningsrta – $iskskatt2016) / ($avkastningsrta – $iskskatt2016 – $iskskatt2016 * $avkastningsrta);

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $iskskatt2015 = 0.0027 and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’)

$kapital = $utgperar * (1 + $avkastningsrta – $iskskatt2015 * $avkastningsrta – $iskskatt2015) / ($avkastningsrta – $iskskatt2015 – $iskskatt2015 * $avkastningsrta);

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$kapital = $utgperar / ($avkastningsrta * (1 – 0.3)) + $utgperar and

$antalar = log((($arsinv / ($skattranta / 100)) + $kapital) / (($arsinv / ($skattranta / 100)) + $startbelopp)) / log((1 + ($skattranta / 100)));

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘ingenskatt’)

$kapital = $utgperar / ($avkastningsrta * (1 – 0)) + $utgperar and

$antalar = log((($arsinv / ($avkastningsrtainnandecimal / 100)) + $kapital) / (($arsinv / ($avkastningsrtainnandecimal / 100)) + $startbelopp)) / log((1 + ($avkastningsrtainnandecimal / 100)));

$startbelopp1 = $startbelopp + ($startbelopp * $rantadecimal) – (($startbelopp + ($startbelopp * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande1 = ($arsinvestering) + ($arsinvestering * $rantadecimal) – ((($arsinvestering) + ($arsinvestering * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp2 = $startbelopp1 + ($startbelopp1 * $rantadecimal) – (($startbelopp1 + ($startbelopp1 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande2 = $lopande1 + ($arsinvestering) + (($lopande1 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande1 + $arsinvestering) + (($lopande1 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp3 = $startbelopp2 + ($startbelopp2 * $rantadecimal) – (($startbelopp2 + ($startbelopp2 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande3 = $lopande2 + ($arsinvestering) + (($lopande2 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande2 + $arsinvestering) + (($lopande2 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp4 = $startbelopp3 + ($startbelopp3 * $rantadecimal) – (($startbelopp3 + ($startbelopp3 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande4 = $lopande3 + ($arsinvestering) + (($lopande3 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande3 + $arsinvestering) + (($lopande3 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp5 = $startbelopp4 + ($startbelopp4 * $rantadecimal) – (($startbelopp4 + ($startbelopp4 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande5 = $lopande4 + ($arsinvestering) + (($lopande4 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande4 + $arsinvestering) + (($lopande4 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp6 = $startbelopp5 + ($startbelopp5 * $rantadecimal) – (($startbelopp5 + ($startbelopp5 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande6 = $lopande5 + ($arsinvestering) + (($lopande5 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande5 + $arsinvestering) + (($lopande5 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp7 = $startbelopp6 + ($startbelopp6 * $rantadecimal) – (($startbelopp6 + ($startbelopp6 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande7 = $lopande6 + ($arsinvestering) + (($lopande6 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande6 + $arsinvestering) + (($lopande6 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp8 = $startbelopp7 + ($startbelopp7 * $rantadecimal) – (($startbelopp7 + ($startbelopp7 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande8 = $lopande7 + ($arsinvestering) + (($lopande7 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande7 + $arsinvestering) + (($lopande7 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp9 = $startbelopp8 + ($startbelopp8 * $rantadecimal) – (($startbelopp8 + ($startbelopp8 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande9 = $lopande8 + ($arsinvestering) + (($lopande8 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande8 + $arsinvestering) + (($lopande8 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp10 = $startbelopp9 + ($startbelopp9 * $rantadecimal) – (($startbelopp9 + ($startbelopp9 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande10 = $lopande9 + ($arsinvestering) + (($lopande9 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande9 + $arsinvestering) + (($lopande9 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp11 = $startbelopp10 + ($startbelopp10 * $rantadecimal) – (($startbelopp10 + ($startbelopp10 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande11 = $lopande10 + ($arsinvestering) + (($lopande10 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande10 + $arsinvestering) + (($lopande10 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp12 = $startbelopp11 + ($startbelopp11 * $rantadecimal) – (($startbelopp11 + ($startbelopp11 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande12 = $lopande11 + ($arsinvestering) + (($lopande11 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande11 + $arsinvestering) + (($lopande11 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp13 = $startbelopp12 + ($startbelopp12 * $rantadecimal) – (($startbelopp12 + ($startbelopp12 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande13 = $lopande12 + ($arsinvestering) + (($lopande12 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande12 + $arsinvestering) + (($lopande12 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp14 = $startbelopp13 + ($startbelopp13 * $rantadecimal) – (($startbelopp13 + ($startbelopp13 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande14 = $lopande13 + ($arsinvestering) + (($lopande13 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande13 + $arsinvestering) + (($lopande13 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp15 = $startbelopp14 + ($startbelopp14 * $rantadecimal) – (($startbelopp14 + ($startbelopp14 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande15 = $lopande14 + ($arsinvestering) + (($lopande14 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande14 + $arsinvestering) + (($lopande14 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp16 = $startbelopp15 + ($startbelopp15 * $rantadecimal) – (($startbelopp15 + ($startbelopp15 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande16 = $lopande15 + ($arsinvestering) + (($lopande15 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande15 + $arsinvestering) + (($lopande15 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp17 = $startbelopp16 + ($startbelopp16 * $rantadecimal) – (($startbelopp16 + ($startbelopp16 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande17 = $lopande16 + ($arsinvestering) + (($lopande16 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande16 + $arsinvestering) + (($lopande16 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp18 = $startbelopp17 + ($startbelopp17 * $rantadecimal) – (($startbelopp17 + ($startbelopp17 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande18 = $lopande17 + ($arsinvestering) + (($lopande17 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande17 + $arsinvestering) + (($lopande17 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp19 = $startbelopp18 + ($startbelopp18 * $rantadecimal) – (($startbelopp18 + ($startbelopp18 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande19 = $lopande18 + ($arsinvestering) + (($lopande18 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande18 + $arsinvestering) + (($lopande18 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp20 = $startbelopp19 + ($startbelopp19 * $rantadecimal) – (($startbelopp19 + ($startbelopp19 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande20 = $lopande19 + ($arsinvestering) + (($lopande19 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande19 + $arsinvestering) + (($lopande19 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp21 = $startbelopp20 + ($startbelopp20 * $rantadecimal) – (($startbelopp20 + ($startbelopp20 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande21 = $lopande20 + ($arsinvestering) + (($lopande20 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande20 + $arsinvestering) + (($lopande20 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp22 = $startbelopp21 + ($startbelopp21 * $rantadecimal) – (($startbelopp21 + ($startbelopp21 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande22 = $lopande21 + ($arsinvestering) + (($lopande21 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande21 + $arsinvestering) + (($lopande21 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp23 = $startbelopp22 + ($startbelopp22 * $rantadecimal) – (($startbelopp22 + ($startbelopp22 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande23 = $lopande22 + ($arsinvestering) + (($lopande22 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande22 + $arsinvestering) + (($lopande22 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp24 = $startbelopp23 + ($startbelopp23 * $rantadecimal) – (($startbelopp23 + ($startbelopp23 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande24 = $lopande23 + ($arsinvestering) + (($lopande23 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande23 + $arsinvestering) + (($lopande23 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp25 = $startbelopp24 + ($startbelopp24 * $rantadecimal) – (($startbelopp24 + ($startbelopp24 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande25 = $lopande24 + ($arsinvestering) + (($lopande24 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande24 + $arsinvestering) + (($lopande24 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp26 = $startbelopp25 + ($startbelopp25 * $rantadecimal) – (($startbelopp25 + ($startbelopp25 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande26 = $lopande25 + ($arsinvestering) + (($lopande25 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande25 + $arsinvestering) + (($lopande25 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp27 = $startbelopp26 + ($startbelopp26 * $rantadecimal) – (($startbelopp26 + ($startbelopp26 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande27 = $lopande26 + ($arsinvestering) + (($lopande26 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande26 + $arsinvestering) + (($lopande26 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp28 = $startbelopp27 + ($startbelopp27 * $rantadecimal) – (($startbelopp27 + ($startbelopp27 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande28 = $lopande27 + ($arsinvestering) + (($lopande27 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande27 + $arsinvestering) + (($lopande27 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp29 = $startbelopp28 + ($startbelopp28 * $rantadecimal) – (($startbelopp28 + ($startbelopp28 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande29 = $lopande28 + ($arsinvestering) + (($lopande28 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande28 + $arsinvestering) + (($lopande28 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp30 = $startbelopp29 + ($startbelopp29 * $rantadecimal) – (($startbelopp29 + ($startbelopp29 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande30 = $lopande29 + ($arsinvestering) + (($lopande29 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande29 + $arsinvestering) + (($lopande29 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp31 = $startbelopp30 + ($startbelopp30 * $rantadecimal) – (($startbelopp30 + ($startbelopp30 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande31 = $lopande30 + ($arsinvestering) + (($lopande30 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande30 + $arsinvestering) + (($lopande30 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp32 = $startbelopp31 + ($startbelopp31 * $rantadecimal) – (($startbelopp31 + ($startbelopp31 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande32 = $lopande31 + ($arsinvestering) + (($lopande31 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande31 + $arsinvestering) + (($lopande31 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp33 = $startbelopp32 + ($startbelopp32 * $rantadecimal) – (($startbelopp32 + ($startbelopp32 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande33 = $lopande32 + ($arsinvestering) + (($lopande32 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande32 + $arsinvestering) + (($lopande32 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp34 = $startbelopp33 + ($startbelopp33 * $rantadecimal) – (($startbelopp33 + ($startbelopp33 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande34 = $lopande33 + ($arsinvestering) + (($lopande33 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande33 + $arsinvestering) + (($lopande33 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp35 = $startbelopp34 + ($startbelopp34 * $rantadecimal) – (($startbelopp34 + ($startbelopp34 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande35 = $lopande34 + ($arsinvestering) + (($lopande34 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande34 + $arsinvestering) + (($lopande34 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

//med iskskatt, olika procent

$number1 = $startbelopp1 + $lopande1;
$number2 = $startbelopp2 + $lopande2;
$number3 = $startbelopp3 + $lopande3;
$number4 = $startbelopp4 + $lopande4;
$number5 = $startbelopp5 + $lopande5;
$number6 = $startbelopp6 + $lopande6;
$number7 = $startbelopp7 + $lopande7;
$number8 = $startbelopp8 + $lopande8;
$number9 = $startbelopp9 + $lopande9;
$number10 = $startbelopp10 + $lopande10;
$number11 = $startbelopp11 + $lopande11;
$number12 = $startbelopp12 + $lopande12;
$number13 = $startbelopp13 + $lopande13;
$number14 = $startbelopp14 + $lopande14;
$number15 = $startbelopp15 + $lopande15;
$number16 = $startbelopp16 + $lopande16;
$number17 = $startbelopp17 + $lopande17;
$number18 = $startbelopp18 + $lopande18;
$number19 = $startbelopp19 + $lopande19;
$number20 = $startbelopp20 + $lopande20;
$number21 = $startbelopp21 + $lopande21;
$number22 = $startbelopp22 + $lopande22;
$number23 = $startbelopp23 + $lopande23;
$number24 = $startbelopp24 + $lopande24;
$number25 = $startbelopp25 + $lopande25;
$number26 = $startbelopp26 + $lopande26;
$number27 = $startbelopp27 + $lopande27;
$number28 = $startbelopp28 + $lopande28;
$number29 = $startbelopp29 + $lopande29;
$number30 = $startbelopp30 + $lopande30;
$number31 = $startbelopp31 + $lopande31;
$number32 = $startbelopp32 + $lopande32;
$number33 = $startbelopp33 + $lopande33;
$number34 = $startbelopp34 + $lopande34;
$number35 = $startbelopp35 + $lopande35;

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number1 > $kapital or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number1 > $kapital or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number1 > $kapital)

$antalar = $kapital / $number1;

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number2 > $kapital and $kapital > $number1 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number2 > $kapital and $kapital > $number1 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number2 > $kapital and $kapital > $number1)

$antalar = 1 + ($kapital – $number1) / ($number2 – $number1);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number3 > $kapital and $kapital > $number2 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number3 > $kapital and $kapital > $number2 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number3 > $kapital and $kapital > $number2)

$antalar = 2 + ($kapital – $number2) / ($number3 – $number2);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number4 > $kapital and $kapital > $number3 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number4 > $kapital and $kapital > $number3 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number4 > $kapital and $kapital > $number3)

$antalar = 3 + ($kapital – $number3) / ($number4 – $number3);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number5 > $kapital and $kapital > $number4 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number5 > $kapital and $kapital > $number4 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number5 > $kapital and $kapital > $number4)

$antalar = 4 + ($kapital – $number4) / ($number5 – $number4);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number6 > $kapital and $kapital > $number5 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number6 > $kapital and $kapital > $number5 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number6 > $kapital and $kapital > $number5)

$antalar = 5 + ($kapital – $number5) / ($number6 – $number5);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number7 > $kapital and $kapital > $number6 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number7 > $kapital and $kapital > $number6 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number7 > $kapital and $kapital > $number6)

$antalar = 6 + ($kapital – $number6) / ($number7 – $number6);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number8 > $kapital and $kapital > $number7 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number8 > $kapital and $kapital > $number7 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number8 > $kapital and $kapital > $number7)

$antalar = 7 + ($kapital – $number7) / ($number8 – $number7);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number9 > $kapital and $kapital > $number8 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number9 > $kapital and $kapital > $number8 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number9 > $kapital and $kapital > $number8)

$antalar = 8 + ($kapital – $number8) / ($number9 – $number8);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number10 > $kapital and $kapital > $number9 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number10 > $kapital and $kapital > $number9 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number10 > $kapital and $kapital > $number9)

$antalar = 9 + ($kapital – $number9) / ($number10 – $number9);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number11 > $kapital and $kapital > $number10 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number11 > $kapital and $kapital > $number10 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number11 > $kapital and $kapital > $number10)

$antalar = 10 + ($kapital – $number10) / ($number11 – $number10);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number12 > $kapital and $kapital > $number11 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number12 > $kapital and $kapital > $number11 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number12 > $kapital and $kapital > $number11)

$antalar = 11 + ($kapital – $number11) / ($number12 – $number11);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number13 > $kapital and $kapital > $number12 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number13 > $kapital and $kapital > $number12 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number13 > $kapital and $kapital > $number12)

$antalar = 12 + ($kapital – $number12) / ($number13 – $number12);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number14 > $kapital and $kapital > $number13 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number14 > $kapital and $kapital > $number13 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number14 > $kapital and $kapital > $number13)

$antalar = 13 + ($kapital – $number13) / ($number14 – $number13);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number15 > $kapital and $kapital > $number14 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number15 > $kapital and $kapital > $number14 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number15 > $kapital and $kapital > $number14)

$antalar = 14 + ($kapital – $number14) / ($number15 – $number14);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number16 > $kapital and $kapital > $number15 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number16 > $kapital and $kapital > $number15 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number16 > $kapital and $kapital > $number15)

$antalar = 15 + ($kapital – $number15) / ($number16 – $number15);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number17 > $kapital and $kapital > $number16 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number17 > $kapital and $kapital > $number16 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number17 > $kapital and $kapital > $number16)

$antalar = 16 + ($kapital – $number16) / ($number17 – $number16);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number18 > $kapital and $kapital > $number17 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number18 > $kapital and $kapital > $number17 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number18 > $kapital and $kapital > $number17)

$antalar = 17 + ($kapital – $number17) / ($number18 – $number17);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number19 > $kapital and $kapital > $number18 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number19 > $kapital and $kapital > $number18 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number19 > $kapital and $kapital > $number18)

$antalar = 18 + ($kapital – $number18) / ($number19 – $number18);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number20 > $kapital and $kapital > $number19 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number20 > $kapital and $kapital > $number19 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number20 > $kapital and $kapital > $number19)

$antalar = 19 + ($kapital – $number19) / ($number20 – $number19);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number21 > $kapital and $kapital > $number20 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number21 > $kapital and $kapital > $number20 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number21 > $kapital and $kapital > $number20)

$antalar = 20 + ($kapital – $number20) / ($number21 – $number20);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number22 > $kapital and $kapital > $number21 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number22 > $kapital and $kapital > $number21 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number22 > $kapital and $kapital > $number21)

$antalar = 21 + ($kapital – $number21) / ($number22 – $number21);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number23 > $kapital and $kapital > $number22 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number23 > $kapital and $kapital > $number22 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number23 > $kapital and $kapital > $number22)

$antalar = 22 + ($kapital – $number22) / ($number23 – $number22);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number24 > $kapital and $kapital > $number23 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number24 > $kapital and $kapital > $number23 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number24 > $kapital and $kapital > $number23)

$antalar = 23 + ($kapital – $number23) / ($number24 – $number23);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number25 > $kapital and $kapital > $number24 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number25 > $kapital and $kapital > $number24 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number25 > $kapital and $kapital > $number24)

$antalar = 24 + ($kapital – $number24) / ($number25 – $number24);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number26 > $kapital and $kapital > $number25 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number26 > $kapital and $kapital > $number25 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number26 > $kapital and $kapital > $number25)

$antalar = 25 + ($kapital – $number25) / ($number26 – $number25);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number27 > $kapital and $kapital > $number26 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number27 > $kapital and $kapital > $number26 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number27 > $kapital and $kapital > $number26)

$antalar = 26 + ($kapital – $number26) / ($number27 – $number26);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number28 > $kapital and $kapital > $number27 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number28 > $kapital and $kapital > $number27 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number28 > $kapital and $kapital > $number27)

$antalar = 27 + ($kapital – $number27) / ($number28 – $number27);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number29 > $kapital and $kapital > $number28 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number29 > $kapital and $kapital > $number28 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number29 > $kapital and $kapital > $number28)

$antalar = 28 + ($kapital – $number28) / ($number29 – $number28);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number30 > $kapital and $kapital > $number29 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number30 > $kapital and $kapital > $number29 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number30 > $kapital and $kapital > $number29)

$antalar = 29 + ($kapital – $number29) / ($number30 – $number29);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number31 > $kapital and $kapital > $number30 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number31 > $kapital and $kapital > $number30 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number31 > $kapital and $kapital > $number30)

$antalar = 30 + ($kapital – $number30) / ($number31 – $number30);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number32 > $kapital and $kapital > $number31 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number32 > $kapital and $kapital > $number31 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number32 > $kapital and $kapital > $number31)

$antalar = 31 + ($kapital – $number31) / ($number32 – $number31);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number33 > $kapital and $kapital > $number32 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number33 > $kapital and $kapital > $number32 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number33 > $kapital and $kapital > $number32)

$antalar = 32 + ($kapital – $number32) / ($number33 – $number32);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number34 > $kapital and $kapital > $number33 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number34 > $kapital and $kapital > $number33 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number34 > $kapital and $kapital > $number33)

$antalar = 33 + ($kapital – $number33) / ($number34 – $number33);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number35 > $kapital and $kapital > $number34 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number35 > $kapital and $kapital > $number34 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number35 > $kapital and $kapital > $number34)

$antalar = 34 + ($kapital – $number34) / ($number35 – $number34);

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ and $number36 > $kapital and $kapital > $number35 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ and $number36 > $kapital and $kapital > $number35 or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’ and $number36 > $kapital and $kapital > $number35)

$antalar = 35 + ($kapital – $number35) / ($number36 – $number35);

else

if ($startbelopp > $kapital)

$antalar = 0;

else

if($_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$antalar = 35;

}

[/insert_php]

Finansiell frihet är när dina kostnader täcks av din totala kapitalavkastning (utdelning + kursutveckling) löpande. Hur mycket kapital behöver du för att nå dit? Och när är du där? Och hur mycket kapital behöver du för att enbart kunna leva på din utdelning? Formuläret nedan ger dig svaret.

Finansiell frihet
Totala utgifter per månad (kr):
Startkapital (kr):
Månadsinvestering (kr):
Avkastningsränta (i %):
Skattesats:
Kapitalbehov: = [insert_php] echo number_format($kapital, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]
Antal år: = [insert_php] echo number_format($antalar, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]

Om du har totala månadskostnader på 20 000 kr, ett startkapital på 100 000 kr, investerar 5 000 kr/månaden och räknar med en årlig avkastning på 5% krävs ett kapital på 5 504 312 kr (vid 0,42% ISK-skatt 2016) för att kunna leva på din avkastning och det kommer ta dig 34,52 år att nå dit.

Om du väljer någon av ISK-skattesatserna och får 35 som svar på “Antal år” innebär det att antalet år till finansiell frihet är mer än 35. Om du vill använda decimaltecken i fälten, använd punkt (.).


PayPal – ett tryggt och smidigt sätt att betala på nätet med.


PayPal – ett tryggt och smidigt sätt att betala på nätet med.2 tankar kring ”Vill du leva på din kapitalavkastning?

  1. Pingback: 10 anledningar till varför du inte borde skaffa dig ett ”jobb” | Arbetsliv.se

  2. Pingback: 10 anledningar till varför du inte borde skaffa dig ett ”jobb” | Arbetsliv.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *