Investera i hemsida? (avancerad version)

- Intresserad av investeringar? Köp boken "Modern Security Analysis" av Martin J Whitman.
- Öppna investeringssparkonto (ISK) hos Avanza.
- Få upp till 8 procents sparränta hos Viaspar.
- Få upp till 10 procents sparränta hos 4spar.
- MittBolån jämför erbjudanden från flera banker för att du ska få den lägsta möjliga bolåneräntan till bästa möjliga villkor.
- Välj rätt kort på Kortio och få pengar tillbaka på dina inköp.

[insert_php]

// If the submit button has been clicked

if (isset($_POST[‘return’])) {

// Put the POSTed numbers into variables so we can easily work with them

//general

$investment = $_POST[‘investment’];

if (!$_POST[‘investment’] )
{
die(‘You forgot to give information on the Investment field which is necessary to do any calculations on returns. Go back and try again!’);
}

//monthly_revenues

$google_adsense = $_POST[‘google_adsense’];
$advertising_sales = $_POST[‘advertising_sales’];
$product_services = $_POST[‘product_services’];
$affiliate_income = $_POST[‘affiliate_income’];
$other_revenue_one = $_POST[‘other_revenue_one’];
$other_revenue_two = $_POST[‘other_revenue_two’];

//monthly_costs

$domain_name_renewal = $_POST[‘domain_name_renewal’];
$hosting = $_POST[‘hosting’];
$marketing = $_POST[‘marketing’];
$own_time_per_day = $_POST[‘own_time_per_day’];
$cost_per_hour = $_POST[‘cost_per_hour’];
$other_costs_one = $_POST[‘other_costs_one’];
$other_costs_two = $_POST[‘other_costs_two’];

$recurring_revenue_per_month = $google_adsense + $advertising_sales + $product_services + $affiliate_income + $other_revenue_one + $other_revenue_two;
$recurring_revenue_per_year = $recurring_revenue_per_month * 12;

$own_costs_per_month = ($own_time_per_day * $cost_per_hour) * 30;
$recurring_costs_per_month = ($domain_name_renewal / 12) + $hosting + $marketing + $own_costs_per_month + $other_costs_one + $other_costs_two;
$recurring_costs_per_year = $recurring_costs_per_month * 12;

$profit_per_month = $recurring_revenue_per_month – $recurring_costs_per_month;
$profityear1 = $recurring_revenue_per_year – $recurring_costs_per_year;
$profityear2 = $profityear1 * 2;

$months_money_back = $investment / $profit_per_month;
$years_money_back = $investment / $profityear1;

$roiyear1 = ($profityear1 / $investment) * 100;
$roiyear2 = ($profityear2 / $investment) * 100;

}

[/insert_php]

Antaganden
Investering:
Återkommande intäkter
Google AdSense (per månad):
Annonsering (per månad):
Produkt- eller tjänstförsäljning (per månad):
Affiliate-försäljning (per månad):
Andra intäktskällor 1 (per månad):
Andra intäktskällor 2 (per månad):
Totala intäkter per månad: [insert_php] echo number_format($recurring_revenue_per_month, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]
Totala intäkter per år: [insert_php] echo number_format($recurring_revenue_per_year, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]
Återkommande kostnader
Förnyelse av domännamn (per år):
Webbhotell (per månad):
Marknadsföring (per månad):
Egen tid (antalet timmar spenderat per dag):
Egen tid (kostnad per timme):
Total kostnad för egen tid (per månad): [insert_php] echo number_format($own_costs_per_month, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]
Annan kostnadskälla 1 (per månad):
Annan kostnadskälla 2 (per månad):
Totala kostnader per månad: [insert_php] echo number_format($recurring_costs_per_month, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]
Totala kostnader per år: [insert_php] echo number_format($recurring_costs_per_year, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]
Vinst och avkastning
Vinst per månad: [insert_php] echo number_format($profit_per_month, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]
Vinst år 1 (exkl. skatt): [insert_php] echo number_format($profityear1, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]
Vinst år 2 (exkl. skatt): [insert_php] echo number_format($profityear2, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]
Efter hur många månader får jag min investering tillbaka? [insert_php] echo number_format($months_money_back, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]
Efter hur många år får jag min investering tillbaka? [insert_php] echo number_format($years_money_back, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]
ROI år 1 (i %): [insert_php] echo number_format($roiyear1, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]
ROI år 2 (i %): [insert_php] echo number_format($roiyear2, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]

– Glöm inte att vara noggrann i din verifiering av intäkter och kostnader med säljare.

– Använd en säker betalningslösning för din transaktion, exempelvis Escrow.com.


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *