Månadsinvestering med årlig återinvesterad utdelning

- Intresserad av investeringar? Köp boken "Modern Security Analysis" av Martin J Whitman.
- Öppna investeringssparkonto (ISK) hos Avanza.
- Få upp till 8 procents sparränta hos Viaspar.
- Få upp till 10 procents sparränta hos 4spar.
- MittBolån jämför erbjudanden från flera banker för att du ska få den lägsta möjliga bolåneräntan till bästa möjliga villkor.
- Välj rätt kort på Kortio och få pengar tillbaka på dina inköp.

[insert_php]

// If the submit button has been clicked

if (isset($_POST[‘multiply’])) {

// Put the POSTed numbers into variables so we can easily work with them

$startbelopp = $_POST[‘startbelopp’];
$manadsinvestering = $_POST[‘manadsinvestering’];
$antalmanader = $_POST[‘antalmanader’];
$ranta = $_POST[‘ranta’];
$manadsranta = pow((1 + ($ranta / 100)), (1 / 12)) – 1;
$skatt = $_POST[‘skatt’];
$skattranta = $ranta * 0.7;
$rantadecimal = $ranta / 100;
$skattrantadecimal = $skattranta / 100;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’)

$investsparkontoskatt = 0.0027;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’)

$investsparkontoskatt = 0.0042;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$investsparkontoskatt = 0.01;

$arsinvestering = $manadsinvestering * 12;

$startbelopp1 = $startbelopp + ($startbelopp * $rantadecimal) – (($startbelopp + ($startbelopp * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande1 = ($arsinvestering) + ($arsinvestering * $rantadecimal) – ((($arsinvestering) + ($arsinvestering * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp2 = $startbelopp1 + ($startbelopp1 * $rantadecimal) – (($startbelopp1 + ($startbelopp1 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande2 = $lopande1 + ($arsinvestering) + (($lopande1 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande1 + $arsinvestering) + (($lopande1 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp3 = $startbelopp2 + ($startbelopp2 * $rantadecimal) – (($startbelopp2 + ($startbelopp2 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande3 = $lopande2 + ($arsinvestering) + (($lopande2 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande2 + $arsinvestering) + (($lopande2 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp4 = $startbelopp3 + ($startbelopp3 * $rantadecimal) – (($startbelopp3 + ($startbelopp3 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande4 = $lopande3 + ($arsinvestering) + (($lopande3 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande3 + $arsinvestering) + (($lopande3 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp5 = $startbelopp4 + ($startbelopp4 * $rantadecimal) – (($startbelopp4 + ($startbelopp4 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande5 = $lopande4 + ($arsinvestering) + (($lopande4 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande4 + $arsinvestering) + (($lopande4 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp6 = $startbelopp5 + ($startbelopp5 * $rantadecimal) – (($startbelopp5 + ($startbelopp5 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande6 = $lopande5 + ($arsinvestering) + (($lopande5 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande5 + $arsinvestering) + (($lopande5 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp7 = $startbelopp6 + ($startbelopp6 * $rantadecimal) – (($startbelopp6 + ($startbelopp6 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande7 = $lopande6 + ($arsinvestering) + (($lopande6 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande6 + $arsinvestering) + (($lopande6 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp8 = $startbelopp7 + ($startbelopp7 * $rantadecimal) – (($startbelopp7 + ($startbelopp7 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande8 = $lopande7 + ($arsinvestering) + (($lopande7 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande7 + $arsinvestering) + (($lopande7 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp9 = $startbelopp8 + ($startbelopp8 * $rantadecimal) – (($startbelopp8 + ($startbelopp8 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande9 = $lopande8 + ($arsinvestering) + (($lopande8 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande8 + $arsinvestering) + (($lopande8 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp10 = $startbelopp9 + ($startbelopp9 * $rantadecimal) – (($startbelopp9 + ($startbelopp9 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande10 = $lopande9 + ($arsinvestering) + (($lopande9 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande9 + $arsinvestering) + (($lopande9 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp11 = $startbelopp10 + ($startbelopp10 * $rantadecimal) – (($startbelopp10 + ($startbelopp10 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande11 = $lopande10 + ($arsinvestering) + (($lopande10 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande10 + $arsinvestering) + (($lopande10 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp12 = $startbelopp11 + ($startbelopp11 * $rantadecimal) – (($startbelopp11 + ($startbelopp11 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande12 = $lopande11 + ($arsinvestering) + (($lopande11 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande11 + $arsinvestering) + (($lopande11 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp13 = $startbelopp12 + ($startbelopp12 * $rantadecimal) – (($startbelopp12 + ($startbelopp12 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande13 = $lopande12 + ($arsinvestering) + (($lopande12 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande12 + $arsinvestering) + (($lopande12 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp14 = $startbelopp13 + ($startbelopp13 * $rantadecimal) – (($startbelopp13 + ($startbelopp13 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande14 = $lopande13 + ($arsinvestering) + (($lopande13 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande13 + $arsinvestering) + (($lopande13 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp15 = $startbelopp14 + ($startbelopp14 * $rantadecimal) – (($startbelopp14 + ($startbelopp14 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande15 = $lopande14 + ($arsinvestering) + (($lopande14 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande14 + $arsinvestering) + (($lopande14 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp16 = $startbelopp15 + ($startbelopp15 * $rantadecimal) – (($startbelopp15 + ($startbelopp15 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande16 = $lopande15 + ($arsinvestering) + (($lopande15 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande15 + $arsinvestering) + (($lopande15 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp17 = $startbelopp16 + ($startbelopp16 * $rantadecimal) – (($startbelopp16 + ($startbelopp16 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande17 = $lopande16 + ($arsinvestering) + (($lopande16 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande16 + $arsinvestering) + (($lopande16 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp18 = $startbelopp17 + ($startbelopp17 * $rantadecimal) – (($startbelopp17 + ($startbelopp17 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande18 = $lopande17 + ($arsinvestering) + (($lopande17 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande17 + $arsinvestering) + (($lopande17 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp19 = $startbelopp18 + ($startbelopp18 * $rantadecimal) – (($startbelopp18 + ($startbelopp18 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande19 = $lopande18 + ($arsinvestering) + (($lopande18 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande18 + $arsinvestering) + (($lopande18 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp20 = $startbelopp19 + ($startbelopp19 * $rantadecimal) – (($startbelopp19 + ($startbelopp19 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande20 = $lopande19 + ($arsinvestering) + (($lopande19 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande19 + $arsinvestering) + (($lopande19 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp21 = $startbelopp20 + ($startbelopp20 * $rantadecimal) – (($startbelopp20 + ($startbelopp20 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande21 = $lopande20 + ($arsinvestering) + (($lopande20 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande20 + $arsinvestering) + (($lopande20 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp22 = $startbelopp21 + ($startbelopp21 * $rantadecimal) – (($startbelopp21 + ($startbelopp21 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande22 = $lopande21 + ($arsinvestering) + (($lopande21 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande21 + $arsinvestering) + (($lopande21 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp23 = $startbelopp22 + ($startbelopp22 * $rantadecimal) – (($startbelopp22 + ($startbelopp22 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande23 = $lopande22 + ($arsinvestering) + (($lopande22 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande22 + $arsinvestering) + (($lopande22 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp24 = $startbelopp23 + ($startbelopp23 * $rantadecimal) – (($startbelopp23 + ($startbelopp23 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande24 = $lopande23 + ($arsinvestering) + (($lopande23 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande23 + $arsinvestering) + (($lopande23 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp25 = $startbelopp24 + ($startbelopp24 * $rantadecimal) – (($startbelopp24 + ($startbelopp24 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande25 = $lopande24 + ($arsinvestering) + (($lopande24 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande24 + $arsinvestering) + (($lopande24 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp26 = $startbelopp25 + ($startbelopp25 * $rantadecimal) – (($startbelopp25 + ($startbelopp25 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande26 = $lopande25 + ($arsinvestering) + (($lopande25 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande25 + $arsinvestering) + (($lopande25 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp27 = $startbelopp26 + ($startbelopp26 * $rantadecimal) – (($startbelopp26 + ($startbelopp26 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande27 = $lopande26 + ($arsinvestering) + (($lopande26 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande26 + $arsinvestering) + (($lopande26 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp28 = $startbelopp27 + ($startbelopp27 * $rantadecimal) – (($startbelopp27 + ($startbelopp27 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande28 = $lopande27 + ($arsinvestering) + (($lopande27 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande27 + $arsinvestering) + (($lopande27 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp29 = $startbelopp28 + ($startbelopp28 * $rantadecimal) – (($startbelopp28 + ($startbelopp28 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande29 = $lopande28 + ($arsinvestering) + (($lopande28 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande28 + $arsinvestering) + (($lopande28 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp30 = $startbelopp29 + ($startbelopp29 * $rantadecimal) – (($startbelopp29 + ($startbelopp29 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande30 = $lopande29 + ($arsinvestering) + (($lopande29 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande29 + $arsinvestering) + (($lopande29 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp31 = $startbelopp30 + ($startbelopp30 * $rantadecimal) – (($startbelopp30 + ($startbelopp30 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande31 = $lopande30 + ($arsinvestering) + (($lopande30 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande30 + $arsinvestering) + (($lopande30 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp32 = $startbelopp31 + ($startbelopp31 * $rantadecimal) – (($startbelopp31 + ($startbelopp31 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande32 = $lopande31 + ($arsinvestering) + (($lopande31 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande31 + $arsinvestering) + (($lopande31 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp33 = $startbelopp32 + ($startbelopp32 * $rantadecimal) – (($startbelopp32 + ($startbelopp32 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande33 = $lopande32 + ($arsinvestering) + (($lopande32 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande32 + $arsinvestering) + (($lopande32 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp34 = $startbelopp33 + ($startbelopp33 * $rantadecimal) – (($startbelopp33 + ($startbelopp33 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande34 = $lopande33 + ($arsinvestering) + (($lopande33 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande33 + $arsinvestering) + (($lopande33 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp35 = $startbelopp34 + ($startbelopp34 * $rantadecimal) – (($startbelopp34 + ($startbelopp34 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande35 = $lopande34 + ($arsinvestering) + (($lopande34 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande34 + $arsinvestering) + (($lopande34 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp36 = $startbelopp35 + ($startbelopp35 * $rantadecimal) – (($startbelopp35 + ($startbelopp35 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande36 = $lopande35 + ($arsinvestering) + (($lopande35 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande35 + $arsinvestering) + (($lopande35 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp37 = $startbelopp36 + ($startbelopp36 * $rantadecimal) – (($startbelopp36 + ($startbelopp36 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande37 = $lopande36 + ($arsinvestering) + (($lopande36 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande36 + $arsinvestering) + (($lopande36 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp38 = $startbelopp37 + ($startbelopp37 * $rantadecimal) – (($startbelopp37 + ($startbelopp37 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande38 = $lopande37 + ($arsinvestering) + (($lopande37 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande37 + $arsinvestering) + (($lopande37 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp39 = $startbelopp38 + ($startbelopp38 * $rantadecimal) – (($startbelopp38 + ($startbelopp38 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande39 = $lopande38 + ($arsinvestering) + (($lopande38 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande38 + $arsinvestering) + (($lopande38 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp40 = $startbelopp39 + ($startbelopp39 * $rantadecimal) – (($startbelopp39 + ($startbelopp39 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande40 = $lopande39 + ($arsinvestering) + (($lopande39 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande39 + $arsinvestering) + (($lopande39 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp41 = $startbelopp40 + ($startbelopp40 * $rantadecimal) – (($startbelopp40 + ($startbelopp40 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande41 = $lopande40 + ($arsinvestering) + (($lopande40 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande40 + $arsinvestering) + (($lopande40 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp42 = $startbelopp41 + ($startbelopp41 * $rantadecimal) – (($startbelopp41 + ($startbelopp41 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande42 = $lopande41 + ($arsinvestering) + (($lopande41 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande41 + $arsinvestering) + (($lopande41 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp43 = $startbelopp42 + ($startbelopp42 * $rantadecimal) – (($startbelopp42 + ($startbelopp42 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande43 = $lopande42 + ($arsinvestering) + (($lopande42 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande42 + $arsinvestering) + (($lopande42 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp44 = $startbelopp43 + ($startbelopp43 * $rantadecimal) – (($startbelopp43 + ($startbelopp43 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande44 = $lopande43 + ($arsinvestering) + (($lopande43 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande43 + $arsinvestering) + (($lopande43 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp45 = $startbelopp44 + ($startbelopp44 * $rantadecimal) – (($startbelopp44 + ($startbelopp44 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande45 = $lopande44 + ($arsinvestering) + (($lopande44 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande44 + $arsinvestering) + (($lopande44 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp46 = $startbelopp45 + ($startbelopp45 * $rantadecimal) – (($startbelopp45 + ($startbelopp45 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande46 = $lopande45 + ($arsinvestering) + (($lopande45 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande45 + $arsinvestering) + (($lopande45 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp47 = $startbelopp46 + ($startbelopp46 * $rantadecimal) – (($startbelopp46 + ($startbelopp46 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande47 = $lopande46 + ($arsinvestering) + (($lopande46 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande46 + $arsinvestering) + (($lopande46 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp48 = $startbelopp47 + ($startbelopp47 * $rantadecimal) – (($startbelopp47 + ($startbelopp47 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande48 = $lopande47 + ($arsinvestering) + (($lopande47 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande47 + $arsinvestering) + (($lopande47 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp49 = $startbelopp48 + ($startbelopp48 * $rantadecimal) – (($startbelopp48 + ($startbelopp48 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande49 = $lopande48 + ($arsinvestering) + (($lopande48 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande48 + $arsinvestering) + (($lopande48 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

$startbelopp50 = $startbelopp49 + ($startbelopp49 * $rantadecimal) – (($startbelopp49 + ($startbelopp49 * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);
$lopande50 = $lopande49 + ($arsinvestering) + (($lopande49 + ($arsinvestering)) * $rantadecimal) – ((($lopande49 + $arsinvestering) + (($lopande49 + $arsinvestering) * $rantadecimal)) * $investsparkontoskatt);

//med iskskatt, olika procent

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ‘1’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘1’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘1’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp1 + $lopande1;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ‘2’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘2’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘2’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp2 + $lopande2;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ‘3’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘3’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘3’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp3 + $lopande3;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ‘4’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘4’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘4’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp4 + $lopande4;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ‘5’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘5’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘5’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp5 + $lopande5;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ‘6’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘6’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘6’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp6 + $lopande6;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ‘7’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘7’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘7’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp7 + $lopande7;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ‘8’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘8’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘8’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp8 + $lopande8;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ‘9’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘9’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ‘9’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp9 + $lopande9;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’10’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’10’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’10’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp10 + $lopande10;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’11’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’11’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’11’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp11 + $lopande11;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’12’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’12’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’12’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp12 + $lopande12;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’13’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’13’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’13’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp13 + $lopande13;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’14’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’14’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’14’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp14 + $lopande14;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’15’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’15’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’15’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp15 + $lopande15;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’16’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’16’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’16’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp16 + $lopande16;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’17’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’17’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’17’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp17 + $lopande17;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’18’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’18’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’18’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp18 + $lopande18;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’19’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’19’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’19’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp19 + $lopande19;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’20’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’20’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’20’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp20 + $lopande20;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’21’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’21’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’21’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp21 + $lopande21;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’22’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’22’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’22’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp22 + $lopande22;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’23’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’23’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’23’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp23 + $lopande23;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’24’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’24’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’24’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp24 + $lopande24;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’25’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’25’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’25’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp25 + $lopande25;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’26’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’26’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’26’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp26 + $lopande26;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’27’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’27’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’27’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp27 + $lopande27;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’28’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’28’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’28’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp28 + $lopande28;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’29’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’29’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’29’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp29 + $lopande29;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’30’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’30’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’30’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp30 + $lopande30;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’31’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’31’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’31’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp31 + $lopande31;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’32’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’32’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’32’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp32 + $lopande32;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’33’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’33’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’33’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp33 + $lopande33;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’34’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’34’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’34’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp34 + $lopande34;

if(isset($_POST[‘skatten’]) and $_POST[‘antalmanader’] == ’35’ and
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’35’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’ or

$_POST[‘antalmanader’] == ’35’ and $_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$number = $startbelopp35 + $lopande35;

//med skatt på 30%

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$number = $startbelopp * pow((1 + $skattrantadecimal), $antalmanader) + ($arsinvestering) * (pow((1 + $skattrantadecimal), $antalmanader) – 1) / ($skattrantadecimal);

//med skatt på 0%

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘ingenskatt’)

$number = $startbelopp * pow((1 + $rantadecimal), $antalmanader) + ($arsinvestering) * (pow((1 + $rantadecimal), $antalmanader) – 1) / ($rantadecimal);

}

[/insert_php]

Månadsinv. med ränta Hur har jag räknat?
Startbelopp (kr):
Månadsinvestering (kr):
Antal år (<35):
Ränta (%):
Skattesats:
= [insert_php] echo number_format($number, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]

Att löpande investera 1 000 kr per månad med 5 % årlig direktavkastning där du återinvesterar aktieutdelningarna varje år ger på 5 år 69 043 kr med ISK skatt för 2015.

Om du har ett startbelopp på 100 000 kr med i övrigt samma antaganden som ovan har du 194 957 kr efter 5 år.Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *