Hur länge varar mitt kapital?

- Intresserad av investeringar? Köp boken "Modern Security Analysis" av Martin J Whitman.
- Öppna investeringssparkonto (ISK) hos Avanza.
- Få upp till 8 procents sparränta hos Viaspar.
- Få upp till 10 procents sparränta hos 4spar.
- MittBolån jämför erbjudanden från flera banker för att du ska få den lägsta möjliga bolåneräntan till bästa möjliga villkor.
- Välj rätt kort på Kortio och få pengar tillbaka på dina inköp.

[insert_php]

if (isset($_POST[‘huroberoende’])) {

// Put the POSTed numbers into variables so we can easily work with them

$totaltkapital = $_POST[‘totaltkapital’];
$utgiftpermanad = $_POST[‘utgiftpermanad’];
$kapitalrantautandecimal = $_POST[‘kapitalrantautandecimal’];

$utgiftperar = $utgiftpermanad * 12;

$kapitalranta = $kapitalrantautandecimal / 100;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2015’)

$skattetal = 0.0027;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskatt2016’)

$skattetal = 0.0042;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘iskskattenprocent’)

$skattetal = 0.01;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘ingenskatt’)

$skattetal = 0;

$ar1avkastning = ($totaltkapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar1resultat = $ar1avkastning – $utgiftperar;
$ar1skatten = ($totaltkapital + $ar1resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar1skatten = 0.3 * $ar1avkastning;

$ar2kapital = $totaltkapital + $ar1resultat – $ar1skatten;
$ar2avkastning = ($ar2kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar2resultat = $ar2avkastning – $utgiftperar;
$ar2skatten = ($ar2kapital + $ar2resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar2skatten = 0.3 * $ar2avkastning;

$ar3kapital = $ar2kapital + $ar2resultat – $ar2skatten;
$ar3avkastning = ($ar3kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar3resultat = $ar3avkastning – $utgiftperar;
$ar3skatten = ($ar3kapital + $ar3resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar3skatten = 0.3 * $ar3avkastning;

$ar4kapital = $ar3kapital + $ar3resultat – $ar3skatten;
$ar4avkastning = ($ar4kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar4resultat = $ar4avkastning – $utgiftperar;
$ar4skatten = ($ar4kapital + $ar4resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar4skatten = 0.3 * $ar4avkastning;

$ar5kapital = $ar4kapital + $ar4resultat – $ar4skatten;
$ar5avkastning = ($ar5kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar5resultat = $ar5avkastning – $utgiftperar;
$ar5skatten = ($ar5kapital + $ar5resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar5skatten = 0.3 * $ar5avkastning;

$ar6kapital = $ar5kapital + $ar5resultat – $ar5skatten;
$ar6avkastning = ($ar6kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar6resultat = $ar6avkastning – $utgiftperar;
$ar6skatten = ($ar6kapital + $ar6resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar6skatten = 0.3 * $ar6avkastning;

$ar7kapital = $ar6kapital + $ar6resultat – $ar6skatten;
$ar7avkastning = ($ar7kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar7resultat = $ar7avkastning – $utgiftperar;
$ar7skatten = ($ar7kapital + $ar7resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar7skatten = 0.3 * $ar7avkastning;

$ar8kapital = $ar7kapital + $ar7resultat – $ar7skatten;
$ar8avkastning = ($ar8kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar8resultat = $ar8avkastning – $utgiftperar;
$ar8skatten = ($ar8kapital + $ar8resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar8skatten = 0.3 * $ar8avkastning;

$ar9kapital = $ar8kapital + $ar8resultat – $ar8skatten;
$ar9avkastning = ($ar9kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar9resultat = $ar9avkastning – $utgiftperar;
$ar9skatten = ($ar9kapital + $ar9resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar9skatten = 0.3 * $ar9avkastning;

$ar10kapital = $ar9kapital + $ar9resultat – $ar9skatten;
$ar10avkastning = ($ar10kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar10resultat = $ar10avkastning – $utgiftperar;
$ar10skatten = ($ar10kapital + $ar10resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar10skatten = 0.3 * $ar10avkastning;

$ar11kapital = $ar10kapital + $ar10resultat – $ar10skatten;
$ar11avkastning = ($ar11kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar11resultat = $ar11avkastning – $utgiftperar;
$ar11skatten = ($ar11kapital + $ar11resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar11skatten = 0.3 * $ar11avkastning;

$ar12kapital = $ar11kapital + $ar11resultat – $ar11skatten;
$ar12avkastning = ($ar12kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar12resultat = $ar12avkastning – $utgiftperar;
$ar12skatten = ($ar12kapital + $ar12resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar12skatten = 0.3 * $ar12avkastning;

$ar13kapital = $ar12kapital + $ar12resultat – $ar12skatten;
$ar13avkastning = ($ar13kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar13resultat = $ar13avkastning – $utgiftperar;
$ar13skatten = ($ar13kapital + $ar13resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar13skatten = 0.3 * $ar13avkastning;

$ar14kapital = $ar13kapital + $ar13resultat – $ar13skatten;
$ar14avkastning = ($ar14kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar14resultat = $ar14avkastning – $utgiftperar;
$ar14skatten = ($ar14kapital + $ar14resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar14skatten = 0.3 * $ar14avkastning;

$ar15kapital = $ar14kapital + $ar14resultat – $ar14skatten;
$ar15avkastning = ($ar15kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar15resultat = $ar15avkastning – $utgiftperar;
$ar15skatten = ($ar15kapital + $ar15resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar15skatten = 0.3 * $ar15avkastning;

$ar16kapital = $ar15kapital + $ar15resultat – $ar15skatten;
$ar16avkastning = ($ar16kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar16resultat = $ar16avkastning – $utgiftperar;
$ar16skatten = ($ar16kapital + $ar16resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar16skatten = 0.3 * $ar16avkastning;

$ar17kapital = $ar16kapital + $ar16resultat – $ar16skatten;
$ar17avkastning = ($ar17kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar17resultat = $ar17avkastning – $utgiftperar;
$ar17skatten = ($ar17kapital + $ar17resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar17skatten = 0.3 * $ar17avkastning;

$ar18kapital = $ar17kapital + $ar17resultat – $ar17skatten;
$ar18avkastning = ($ar18kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar18resultat = $ar18avkastning – $utgiftperar;
$ar18skatten = ($ar18kapital + $ar18resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar18skatten = 0.3 * $ar18avkastning;

$ar19kapital = $ar18kapital + $ar18resultat – $ar18skatten;
$ar19avkastning = ($ar19kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar19resultat = $ar19avkastning – $utgiftperar;
$ar19skatten = ($ar19kapital + $ar19resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar19skatten = 0.3 * $ar19avkastning;

$ar20kapital = $ar19kapital + $ar19resultat – $ar19skatten;
$ar20avkastning = ($ar20kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar20resultat = $ar20avkastning – $utgiftperar;
$ar20skatten = ($ar20kapital + $ar20resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar20skatten = 0.3 * $ar20avkastning;

$ar21kapital = $ar20kapital + $ar20resultat – $ar20skatten;
$ar21avkastning = ($ar21kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar21resultat = $ar21avkastning – $utgiftperar;
$ar21skatten = ($ar21kapital + $ar21resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar21skatten = 0.3 * $ar21avkastning;

$ar22kapital = $ar21kapital + $ar21resultat – $ar21skatten;
$ar22avkastning = ($ar22kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar22resultat = $ar22avkastning – $utgiftperar;
$ar22skatten = ($ar22kapital + $ar22resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar22skatten = 0.3 * $ar22avkastning;

$ar23kapital = $ar22kapital + $ar22resultat – $ar22skatten;
$ar23avkastning = ($ar23kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar23resultat = $ar23avkastning – $utgiftperar;
$ar23skatten = ($ar23kapital + $ar23resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar23skatten = 0.3 * $ar23avkastning;

$ar24kapital = $ar23kapital + $ar23resultat – $ar23skatten;
$ar24avkastning = ($ar24kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar24resultat = $ar24avkastning – $utgiftperar;
$ar24skatten = ($ar24kapital + $ar24resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar24skatten = 0.3 * $ar24avkastning;

$ar25kapital = $ar24kapital + $ar24resultat – $ar24skatten;
$ar25avkastning = ($ar25kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar25resultat = $ar25avkastning – $utgiftperar;
$ar25skatten = ($ar25kapital + $ar25resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar25skatten = 0.3 * $ar25avkastning;

$ar26kapital = $ar25kapital + $ar25resultat – $ar25skatten;
$ar26avkastning = ($ar26kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar26resultat = $ar26avkastning – $utgiftperar;
$ar26skatten = ($ar26kapital + $ar26resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar26skatten = 0.3 * $ar26avkastning;

$ar27kapital = $ar26kapital + $ar26resultat – $ar26skatten;
$ar27avkastning = ($ar27kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar27resultat = $ar27avkastning – $utgiftperar;
$ar27skatten = ($ar27kapital + $ar27resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar27skatten = 0.3 * $ar27avkastning;

$ar28kapital = $ar27kapital + $ar27resultat – $ar27skatten;
$ar28avkastning = ($ar28kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar28resultat = $ar28avkastning – $utgiftperar;
$ar28skatten = ($ar28kapital + $ar28resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar28skatten = 0.3 * $ar28avkastning;

$ar29kapital = $ar28kapital + $ar28resultat – $ar28skatten;
$ar29avkastning = ($ar29kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar29resultat = $ar29avkastning – $utgiftperar;
$ar29skatten = ($ar29kapital + $ar29resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar29skatten = 0.3 * $ar29avkastning;

$ar30kapital = $ar29kapital + $ar29resultat – $ar29skatten;
$ar30avkastning = ($ar30kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar30resultat = $ar30avkastning – $utgiftperar;
$ar30skatten = ($ar30kapital + $ar30resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar30skatten = 0.3 * $ar30avkastning;

$ar31kapital = $ar30kapital + $ar30resultat – $ar30skatten;
$ar31avkastning = ($ar31kapital – $utgiftperar) * $kapitalranta;
$ar31resultat = $ar31avkastning – $utgiftperar;
$ar31skatten = ($ar31kapital + $ar31resultat) * $skattetal;

if(isset($_POST[‘skatten’]) &&
$_POST[‘skatten’] == ‘skatt’)

$ar31skatten = 0.3 * $ar31avkastning;

if ($totaltkapital < $utgiftperar) $aroberoende = 0 + ($totaltkapital / $utgiftperar); else if ($ar2kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 1 + ($ar2kapital / $utgiftperar); else if ($ar3kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 2 + ($ar3kapital / $utgiftperar); else if ($ar4kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 3 + ($ar4kapital / $utgiftperar); else if ($ar5kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 4 + ($ar5kapital / $utgiftperar); else if ($ar6kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 5 + ($ar6kapital / $utgiftperar); else if ($ar7kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 6 + ($ar7kapital / $utgiftperar); else if ($ar8kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 7 + ($ar8kapital / $utgiftperar); else if ($ar9kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 8 + ($ar9kapital / $utgiftperar); else if ($ar10kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 9 + ($ar10kapital / $utgiftperar); else if ($ar11kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 10 + ($ar11kapital / $utgiftperar); else if ($ar12kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 11 + ($ar12kapital / $utgiftperar); else if ($ar13kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 12 + ($ar13kapital / $utgiftperar); else if ($ar14kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 13 + ($ar14kapital / $utgiftperar); else if ($ar15kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 14 + ($ar15kapital / $utgiftperar); else if ($ar16kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 15 + ($ar16kapital / $utgiftperar); else if ($ar17kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 16 + ($ar17kapital / $utgiftperar); else if ($ar18kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 17 + ($ar18kapital / $utgiftperar); else if ($ar19kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 18 + ($ar19kapital / $utgiftperar); else if ($ar20kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 19 + ($ar20kapital / $utgiftperar); else if ($ar21kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 20 + ($ar21kapital / $utgiftperar); else if ($ar22kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 21 + ($ar22kapital / $utgiftperar); else if ($ar23kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 22 + ($ar23kapital / $utgiftperar); else if ($ar24kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 23 + ($ar24kapital / $utgiftperar); else if ($ar25kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 24 + ($ar25kapital / $utgiftperar); else if ($ar26kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 25 + ($ar26kapital / $utgiftperar); else if ($ar27kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 26 + ($ar27kapital / $utgiftperar); else if ($ar28kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 27 + ($ar28kapital / $utgiftperar); else if ($ar29kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 28 + ($ar29kapital / $utgiftperar); else if ($ar30kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 29 + ($ar30kapital / $utgiftperar); else if ($ar31kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 30 + ($ar31kapital / $utgiftperar); else if ($ar32kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 31 + ($ar32kapital / $utgiftperar); else if ($ar33kapital < $utgiftperar) $aroberoende = 32 + ($ar15kapital / $utgiftperar); if ($aroberoende > 30 && $aroberoende < 999) $aroberoende = 30; if ($ar2kapital > $totaltkapital)

$aroberoende = “999”;

}

[/insert_php]

Hur länge kan jag leva på mitt kapital?
Hur stort är ditt kapital (kr):
Totala utgifter per månad (kr):
Ränta årligen på innestående kapital (%):
Skattesats:
= [insert_php] echo number_format($aroberoende, 2, ‘,’, ‘ ‘); [/insert_php]

Har du 2 000 000 kr i kapital där du räknar med 5% i årlig avkastning och 20 000 kr i utgifter varje månad räcker kapitalet i 10,21 år med ISK skatt 2015. Väljer du att ha kapitalet på vanlig depå där du plockar ut kapitalvinst varje år med 30% vinstskatt varar kapitalet i 9,63 år.

Får du 999 som resultat innebär det att du inte behöver använda ditt innestående kapital för att leva då din avkastning täcker dina månatliga utgifter. Du är finansiellt fri med andra ord. Får du 30 som resultat innebär det att kapitalet varar i mer än 30 år.Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *