Vilken avkastning ger min fastighet?

- Intresserad av investeringar? Köp boken "Modern Security Analysis" av Martin J Whitman.
- Öppna investeringssparkonto (ISK) hos Avanza.
- Få upp till 8 procents sparränta hos Viaspar.
- Få upp till 10 procents sparränta hos 4spar.
- MittBolån jämför erbjudanden från flera banker för att du ska få den lägsta möjliga bolåneräntan till bästa möjliga villkor.
- Välj rätt kort på Kortio och få pengar tillbaka på dina inköp.

Följande formulär ser på avkastning vid köp av hyreshus (3 eller fler bostäder) i aktiebolag. Formuläret tar inte hänsyn till amortering av lån.

Antaganden
Köpeskilling (kr):
Taxeringsvärde (byggnadsvärde + markvärde) (kr):
Antal bostadslägenheter (st):
Kontantinsats (kr):
Existerande pantbrev (kr):
Ränta på lån (%):
Kontantinsatsens del av köpeskillingen (%): 0,00
Total direkt köpkostnad
Kontantinsats (kr): 0,00
Lagfartskostnad (kr): 0,00
Pantbrevskostnad (kr): 0,00
Total direkt köpkostnad (kr): = 0,00
Årliga intäkter
Hyresintäkter (kr):
Årliga kostnader
Drift (kr):
Underhåll (kr):
Fastighetsavgift (kr): 0,00
Avskrivning (kr): 0,00
Räntekostnad (kr): 0,00
Totala kostnader (kr): = 0,00
Vinst och avkastning
Vinst/år innan skatt (kr): = 0,00
Skatt (22%) (kr): 0,00
Vinst/år efter skatt (kr): = 0,00
Utdelningsbart (kr): 0,00
Utdelningsskatt (20%) (kr): 0,00
Utdelning efter skatt (kr): = 0,00
Avkastning på totalt kapital exkl. värdeförändring (%): = 0,00
Avkastning på investerat kapital exkl. värdeförändring (%): = 0,00
Utdelningsavkastning på investerat kapital exkl. värdeförändring (%): = 0,00

Antaganden i ovanstående formulär:

– Lagfartskostnaden beräknas som 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

– Pantbrevskostnaden beräknas som 2% av lånesumman – existerande pantbrev + 375 kr.

– Avskrivning på fastigheten görs med 2% av köpeskillingen per år.

– Utdelning upp till en viss gräns beskattas i inkomstslaget kapital med 20 % (30 % på 2/3 av utdelningen). Den del som överstiger denna gräns (som kallas gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget tjänst. Utdelningsbart i formuläret ovan tittar på hur mycket av vinsten efter skatt du kan få ut i utdelning till 20% skatt, och det är beräknat enligt förenklingsregeln. Förenklingsregeln är ett schabloniserat sätt att räkna gränsbeloppet på. Regeln innebär att du kan ta upp 156 475 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet år 2014) som kapitalbeskattad utdelning om du äger alla aktierna i företaget. Beloppet 156 475 kronor fördelas på antalet aktier i företaget. Äger du 50 % av aktierna blir ditt gränsbelopp för året alltså hälften av 156 475 kronor. Till det schabloniserade beloppet får du dessutom lägga till ditt eventuella sparade utdelningsutrymme. Mer info.

– Fastighetsavgift på hyreshus tas i deklarationen 2015 ut med ett fast maxbelopp på 1 217 kr per bostadslägenhet eller, om det ger en lägre avgift, 0,3 % av taxerat värde för bostadsbyggnaden och tillhörande tomtmark (bostadsmark). Mer info.

Fastighetsexempel


I deklarationen 2015 är de bostadsfastigheter som vid fastighetstaxeringen har getts ett värdeår (nybyggnadsår) 2009-2011 helt avgiftsbefriade, och de med värdeår (nybyggnadsår) 2004-2008 får halv fastighetsavgift.
I detta formulär har jag räknat med att fastigheten är äldre än 2004 och därmed har en hel fastighetsavgift på 0,3%. Mer info.

Hel och halv avgift

Denna sida är senast uppdaterad: 2018-08-10


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *